top of page
tav 2021 office (002).jpg
חדלות פירעון / כינוסים / פירוקים / הסדרי חוב

משרדנו מנוסה בטיפול במשברים בתחום כינוס נכסים, פירוק חברות, הסדרי נושים הקפאת הליכים ושיקום חברות בקשיים;

טיפול במצבים של חדלות פירעון מחייב ידע רחב בתחומי משפט רבים, ניסיון מקצועי והבנה כלכלית על מנת לטפל במשברים במהירות וביעילות מרבית;

למשרד התמחות במימוש נכסי מקרקעין במסגרת הליכי כינוס נכסים של מיזמי נדל"ן שנקלעו לקשיים, לרבות מקרים מורכבים המצריכים השלמת הבנייה ומימוש הבטוחות שניתנו למימון הפרויקט;

המשרד מתמחה בעיקר בייצוג נושים לא מובטחים בהגנה על זכויותיהם במצבים של חדלות פירעון של חייבים, ובכלל זה על ידי מימוש נכסים, טיפול במצבים מורכבים של התנגשות בין זכויות של נושים וסדר קדימות של הבטוחות שעומדות לזכותם;

עורך הדין גדעון גולדשטיין נבחר לרשימת בעלי התפקיד בהליכי חדלות פירעון  של הממונה על חדלות פירעון (לשעבר הכנ"ר) ומשמש בפועל בעל תפקיד (נאמן, מפרק, כונס נכסים וכד') במקרים מורכבים של חדלות פירעון של חברות תעשייתיות, חברות קבלניות, יזמיות, חברות מחשבים ותוכנה, חברות מסחריות ועוד. בתפקידים אלה הוא מטפל בתוכניות מורכבות של הבראה ושיקום חברות, מימוש נכסים, חקירות בעלי תפקידים, בדיקת תביעות חוב וטיפול בהסדרת השבתם לנושים על פי סדרי הקדימויות הקבועות בדין;

הניסיון שלנו

הגשת בקשה לפירוק חברת "u-trade"​

הגשת בקשה לפירוק חברת "כור מתכת"

פירוק חברת "וונו - מד בע"מ"

פירוק חברת "דב פרנקל בע"מ"

ייצוג נושים לא מובטחים בהליך הקפאת ההליכים של "עדן טבע מרקט"

ייצוג קבוצת רכישה בהליכי חדלות הפירעון של ענבל אור

ייצוג נושים בהליכי הפירוק של חברת הבנייה "טל חיות"

ייצוג נושים ובעלי זכויות בהליכי הפירוק של חברת "אחים מולר בנייה ויזמות בע"מ"

ייצוג עובדים בהליכי כינוס נכסים של חברת "פלנטיקס"

ייצוג נושים בפרויקטים מתחום הבנייה שנקלעו לחדלות פירעון

ייצוג מנטין אינווסטמנטס בע"מ ברכישת פעילות ונכסי חברת אולטרפלסט תעשיות (1993) בע"מ

נאמן בהליך פירוק חברת אקו בטון אלגנטי בע"מ

מנהל מיוחד בהליך הסדר נושים לחברת אמל  להנדסה בע"מ

bottom of page