top of page
tav 2021 office (002).jpg
ניהול משברים / התמחות בניהול ופתרון משברים בנדל"ן

משרדנו מתמחה בניהול משברים בתחום הנדל"ן בפרט.

משרדנו מתמחה בייעוץ לפרויקטים של תמ"א 38 שקרסו או נקלעו לכינוס נכסים, לרבות עקב "פשיטת רגל" (פירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים) של היזם או הקבלן המבצע;

משרדנו חילץ קבוצות רכישה שנתקעו בשלבים שונים עד לקבלת טופס 4 ותעודת גמר לבניין;

משרדנו ייעץ לקבלני ביצוע במהלך עבודות בפרויקט שבהן המזמין הפסיק לשלם עקב חדלות פירעון;

עו"ד גולדשטיין ייעץ לחברות קבלניות מצד אחד ולמזמיני עבודה מצד שני, בהתנהלות בפרויקטים בהם מתארך משך הביצוע מעבר ללוחות הזמנים החוזיים, במטרה לחתוך הפסדים, לגדר סיכונים ולקבל תמורה בעד התארכות העבודות ושיבוש מהלכן;

משרדנו מייעץ ליזמים וחברות נדל"ן בתהליך קבלת החלטות והתמודדות מול ספקים ונותני שירותים בהליך של הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכד';

לעו"ד גולדשטיין התמחות בייצוג שותפים במקרקעין במסגרת פתרון הסכסוך בפירוק השיתוף במקרקעין.

הניסיון שלנו

ייצוג קבוצת הרכישה "פוריה 5" בהליכי חדלות הפירעון של ענבל אור

ייצוג "אמריקה - ישראל" בהליכי הפירוק של חברת הבנייה "טל חיות"

ייצוג בעלי זכויות בקרקע בהליכי הפירוק של חברת "אחים מולר בנייה ויזמות בע"מ"

ייצוג ב.ס.ט ו- אלקטרה נדל"ן בפרויקט אצטדיון "סמי עופר" בחיפה

ייצוג ב.ס.ט בפרויקט "מגדלי הבירה"

ייצוג "ברנד תעשיות" מול "אלסטום" בפרויקט המגדל התרמו סולארי ב"אשלים"

כינוס נכסים מלון דורטל סול באילת בהליך פירוק השיתוף במקרקעין

ייצוג בעלי הקרקע, הדיירים, בהליך כינוס נכסים של פרויקט תמ"א 38

bottom of page